A

Články kategorie A
Co je AOV?
19.3. 2021

Co to je Average Order Value (AOV) neboli Průměrná Hodnota Objednávky?

Průměrná hodnota objednávky (AOV) měří průměrnou částku utracenou na vašem webu pokaždé, když zákazník zadá objednávku. Metrika je definována v konkrétním časovém období a vypočítává se vydělením celkových výnosů počtem objednávek v daném časovém intervalu. Vzorec AOV je tedy: AOV = součet výnosů generovaných na vašem webu / počet zadaných objednávek Jak vypočítat AOV – vzorec průměrné hodnoty objednávky Průměrná...