Celkem: 4 minuty

DEN 1-6

Celkem: 3 hodiny

DEN 7-12

Celkem: 3 hodiny

DEN 13-15

Celkem: 1,5 hodiny

DEN 16-18

Celkem: 1,5 hodiny

DEN 19-29

Celkem: 5 hodin

Celkem: 30 minut

Celkem: 30 minut

Celkem: 30 minut

Celkem: 30 minut

Celkem: 30 minut

DEN 30

Celkem: 30 minut

Jak ověřit a monitorovat funkčnost zpětných odkazů?

Vzhledem k tomu, že váš profil zpětného odkazu neustále roste, je důležité sledovat nově vytvořené odkazy a zkontrolovat, zda jsou na místě, zda mají správný text a nedostanou se pod značku Nofollow.

LinkAssistant udržuje všechny vaše zpětné odkazy na jednom místě a navíc usnadňuje a zefektivňuje proces jejich analýzy.

Chcete-li ověřit zpětný odkaz v LinkAssistant, postupujte takto:

1. Vyberte odkazy, které chcete zkontrolovat, a stiskněte Ověřit.

2. V rozbalovacím okně vyberte možnost Skenovat pouze aktuální stránku a klikněte na OK.

3. Po dokončení ověření klikněte pravým tlačítkem na záhlaví libovolného sloupce v pracovním prostoru LinkAssistant, v seznamu dostupných sloupců vyberte Ověření předáno a stiskněte OK.

Nyní musíte projít všemi odkazy a zkontrolovat sloupec Verification Passed. Dávejte pozor na odkazy, které se vracejí se stavem No status (tyto odkazy se již nenacházejí na stránce), dostanou se pod značku Nofollow nebo mají nesprávné ukotvení.

V případě potřeby kontaktujte své odkazové partnery přímo z LinkAssistant (výběrem partnera ve vašem pracovním prostoru a klepnutím na E-mail na panelu nástrojů) a napište jim zprávu s vysvětlením vašeho problému nebo požadavku.

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat svou doručenou poštu v e-mailovém modulu LinkAssistant a zkuste rychle reagovat na e-maily partnerů.


Gratulujeme! To je vše pro z kapitoly o Linkbuildingu ve vaší 30 denní SEO výzvě. Nyní byste měli dokonale vědět, jak:

  • Odhalit profil zpětných odkazů vašich konkurentů
  • Najít si příležitosti ke spolupráci s blogery
  • Získejte zpětné odkazy z fóra a komentování blogů
  • Umístit zpětné odkazy do relevantních katalogů
  • Ověřit a monitorovat své zpětné odkazy

Pokud potřebujete revidovat jakýkoli materiál, nezapomeňte se k němu vrátit pomocí navigační lišty vlevo. Pokud máte po dokončení modulu Technical SEO nějaké dotazy, nezapomeňte je vložit do sekce komentářů níže.

PŘÍŠTĚ

Je to téměř konec vaší 30 denní SEO výzvy. Zbývá jedna maličkost - zítra se naučíte, jak změřit svůj SEO úspěch. Jako obvykle vám zašleme e-mailové upozornění.